NYSGERRIGHED

RESPEKT

TRYGHED
BEVÆGELSE

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Søren Vestergaard den 26-11-2015
  Til alle på Ll. Lyngby Afdeling

  Som I ved, går Henning på pension med udgangen af december. Der ansættes en ny afdelingsleder til Ll. Lyngbyafdelingen, som vi forventer tiltræder den 1. marts. I januar og februar er det ledelsesteamet, der sammen har opgaven med at løse ledelsesopgaver i afdelingen. Det betyder, at man i det daglige kan henvende sig til Søren eller Mette, som så tager hånd om at svare og handle i forhold til henvendelserne. 
  Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af både ledere, medarbejdere og forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen. Ansættelsesprocessen starter med et stillingsopslag i dec/jan, samtaler i slutningen af januar og som sagt en forventet ansættelse af en ny afdelingsleder med tiltrædelse den 1. marts.
  At stillingen vil stå vakant i to måneder, skyldes at vi afsøgte muligheden for at få en afdelingsleder fra en af de andre skoler. Afsøgningen er nu afsluttet, og vi kan derfor slå stillingen op. 
  Skriv til mig, hvis I har spørgsmål.
  Venlig hilsen
  Søren Vestergaard
  Distriktsskoleleder
 • 30-11-2015
  08:15-13:30
  sundhedssamtaler · 0L
  1
 • 01-12-2015
  14:15-15:00
  Sparring 2. sprogsundervisning - i klasselokalet · 2T
  1
 • 02-12-2015
  15:00-17:00
  Skole-hjem-samtaler 9t · 9T
  1
 • 07-12-2015
  15:00-17:00
  skolehjem samtale 5.T · 5T
  1

Besøgstæller

444649