NYSGERRIGHED

RESPEKT

TRYGHED
BEVÆGELSE

Billedet på sidehoved
image

Velkommen til...

Hvem er vi?

Glade elever med lyst til at lære og plads til at gro

Kornmarkskolen er den lokale skole i landlige og naturvenlige omgivelser.

Vore fire værdiord er Respekt, Nysgerrighed, Bevægelse og Tryghed.

Ordene fylder meget i børnenes skolehverdag. Det sker i det daglige,

  • når børn og voksne omgås hinanden med respekt
  • når vi undersøger verden i alle fag og er nysgerrige
  • når vi skaber mere bevægelse i den længere og mere varierede skoledag.
  • når børnene trives og er glade for at gå i skole

Skolen har stigende børnetal.  Særligt overbygningen - med 7. til 9. klasse – vokser i de kommende år. Skolen bygger til og om. Vore faglokaler er moderne og gennemrenoverede. Det gælder Science/naturfag, madkundskab, håndværk/design og flere andre.

Vi bestræber os på at være en børneparat skole. Det gør vi ved at have voksne, der er opmærksomme på

  • at styrke fællesskabet
  • at løfte den enkeltes elevs trivsel og
  • at skabe stærke læringsmiljøer

Vi vægter faglighed højt og har resultater i afgangsprøver og nationale tests, der viser, vi er på rette spor.

Vi arbejder tæt sammen med vore fritidsordninger, som i øvrigt også har rigtig gode faciliteter. Vi satser på lærer/pædagogsamarbejde i vore team og bruger vore dygtige pædagoger også i skoledelen.

Vi har en ledelse som er opmærksomme på at lytte til forældre, også når der er noget på spil.

Øjeblikke

Idrætsprofilskole

Besøgstæller

1297515